جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلیپالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
9789812873712.pdf.jpg2015Insight into Designing Biocompatible Magnesium Alloys and CompositesSpringerLink (Online service) ;; Gupta, Manoj. ;; Meenashisundaram, Ganesh Kumar. ;
9783319178455.pdf.jpg2015Biomaterials and Their ApplicationsSpringerLink (Online service) ;; Reza Rezaie, Hamid. ;; Bakhtiari, Leila. ;; ??chsner, Andreas. ;
9783662486221.pdf.jpg2016Design, Synthesis, Multifunctionalization and Biomedical Applications of Multifunctional Mesoporous Silica-Based Drug Delivery NanosystemsSpringerLink (Online service) ;; Chen, Yu. ;
9783319228617.pdf.jpg2016Carbon Nanomaterials for Biomedical ApplicationsSpringerLink (Online service) ;; Zhang, Mei. ;; Naik, Rajesh R. ;; Dai, Liming. ;
9783662468425.pdf.jpg2015Advances in Metallic BiomaterialsSpringerLink (Online service) ;; Niinomi, Mitsuo. ;; Narushima, Takayuki. ;; Nakai, Masaaki. ;
9783662468418.pdf.jpg2015Advances in Metallic BiomaterialsSpringerLink (Online service) ;; Niinomi, Mitsuo. ;; Narushima, Takayuki. ;; Nakai, Masaaki. ;
9783319145655.pdf.jpg2015Biofilm and Materials ScienceSpringerLink (Online service) ;; Kanematsu, Hideyuki. ;; Barry, Dana M. ;
9783319178462.pdf.jpg2015Biomaterials and Their ApplicationsSpringerLink (Online service) ;; Reza Rezaie, Hamid. ;; Bakhtiari, Leila. ;; ??chsner, Andreas. ;
9783319097541.pdf.jpg2015Composite Synthetic Scaffolds for Tissue Engineering and Regenerative MedicineSpringerLink (Online service) ;; Sultana, Naznin. ;; Hassan, Mohd Izzat. ;; Lim, Mim Mim. ;
9783662468364.pdf.jpg2015Advances in Metallic BiomaterialsSpringerLink (Online service) ;; Niinomi, Mitsuo. ;; Narushima, Takayuki. ;; Nakai, Masaaki. ;