آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
American Journal of Roentgenology 2017 76

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
American Journal of Roentgenology 2017 2 1 0 4 2 1 3

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 53
Iran 5
Albania 3
Austria 2
United Kingdom 2
Germany 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 14
Wilmington 12
Woodbridge 12
Houston 8
Ann Arbor 3
Isfahan 3
Seattle 3
Mashhad 2
Vienna 2
Fremont 1