جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/89667
Title: Bosentan as Adjunctive Therapy for Persistent Pulmonary Hypertension
Authors: Ournal, T H E J;Ediatrics, O F P;Steinhorn, Robin H;Fineman, Jeffrey;Kusic-pajic, Andjela;Cornelisse, Peter;Gehin, Martine;Nowbakht, Pegah;Pierce, Christine M;Beghetti, Maurice
Issue Date: 2016
place: Elsevier Inc.
Abstract: 
URI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.06.078
http://78.39.227.9/handle/Hannan/89667
ISSN: 
???metadata.dc.journal.volume???: Volume 177
???metadata.dc.journal.month???: October
Format: VOLUME : 177 START PAGE : 90 END PAGES : 96.e3
Appears in Collections:Journal of pediatrics 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016 JP Volume 177 October (26).pdf950.14 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.