جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/88079
Title: Pediatric combined liver – kidney transplantation : a single-center experience of 18 cases
Authors: Duclaux-loras, Rémi;Bacchetta, Justine;Berthiller, Julien;Rivet, Christine;Demède, Delphine;Javouhey, Etienne;Dubois, Rémi;Dijoud, Frédérique;Lachaux, Alain;Badet, Lionel;Boillot, Olivier;Cochat, Pierre
Keywords: Combined liver–kidney transplantation,Child,Primary hyperoxaluria type 1,Boichis syndrome,Methylmalonic acidemia;bacchetta contributed equally to;boichis syndrome;child;combined liver;kidney transplantation;methylmalonic acidemia;primary hyperoxaluria typ
Issue Date: 2016
Publisher: Pediatric Nephrology
Abstract: 
URI: http://dx.doi.org/10.1007/s00467-016-3324-6
http://78.39.227.9/handle/Hannan/88079
ISSN: 
???metadata.dc.journal.volume???: Volume 31
???metadata.dc.journal.issue???: Issue 9
???metadata.dc.journal.month???: September
Format: STARTPAGE:1517
ENDPAGES:1529
Appears in Collections:Pediatric Nephrology 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016 PN Volume 31 Issue 9 September (10).pdf893.54 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.