آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2016 67

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
2016 0 0 0 1 0 19 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 35
Iran 7
Austria 3
Italy 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 11
Woodbridge 8
Wilmington 6
Houston 5
Mashhad 3
Vienna 3
Ann Arbor 2
Seattle 2
Fremont 1
Verona 1