آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Journal of Prosthodontics 2016 81

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018
Journal of Prosthodontics 2016 0 0 2 3 1 4 2

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 37
Iran 10
Austria 8
United Kingdom 1
Italy 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 11
Vienna 8
Woodbridge 8
Houston 6
Wilmington 6
Mashhad 3
Ann Arbor 2
Fremont 2
Isfahan 2
Seattle 2