آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Journal of Prosthodontics 2016 89

کل بازدیدها طی یک ماه

September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019
Journal of Prosthodontics 2016 3 1 4 4 2 1 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 38
Austria 12
Iran 10
France 2
Germany 1
United Kingdom 1
Italy 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Vienna 12
Ashburn 11
Woodbridge 8
Houston 6
Wilmington 6
Ann Arbor 3
Mashhad 3
Fremont 2
Isfahan 2
Seattle 2