آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Digestive System 487

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Digestive System 0 3 1 8 6 3 3

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 367
United States 76
Austria 11
Romania 4
Ecuador 3
France 3
Albania 2
Germany 1
United Kingdom 1
Netherlands 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Wilmington 22
Ashburn 19
Vienna 11
Woodbridge 11
Houston 10
Ann Arbor 4
Guayaquil 3
Mashhad 3
San Francisco 3
Seattle 3