جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/79722
Title: Non-Invasive Periodontal Probing
Authors: Fernandes, Luana O;Cimo, Renata;Gomes, Anderson S L
Keywords: brazil;diagnostic imaging;federal university of pernambuco;gingiva;graduate program in dentistry;optical coherence;periodontal index;periodontics;periodontium;recife;tomography
Issue Date: 2015
Publisher: 
Abstract: 
URI: 
http://78.39.227.9/handle/Hannan/79722
ISSN: 
???metadata.dc.journal.volume???: Volume 86
???metadata.dc.journal.issue???: Issue 9
???metadata.dc.journal.month???: September
Format: Issue : September
Appears in Collections:Journal of Periodontology 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015 JOP Volume 86 Issue 9 September (9).pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.