صفحه اصلی مجموعه  2016

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (13).pdf.jpg2016Phototherapy and the Risk of Photo-Oxidative Injury i n E x t rem e l y L o w B i r t h Wei g h t InfantsStevenson, David K; Wong, Ronald J; Arnold, Cody C; Pedroza, Claudia; Tyson, Jon E
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (12).pdf.jpg2016Perinatal and D elivery Management of Infants with Congenital Heart DiseaseSanapo, Laura; Moon-grady, Anita J; Donofrio, Mary T
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (9).pdf.jpg2016Hemolysis in Preterm NeonatesChristensen, Robert D
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (19).pdf.jpg2016Development of a Web - Based Decision Support Tool to Operationalize and Optimize Management of Hyperbilirubinemia in Preterm InfantsPalma, Jonathan P
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (14).pdf.jpg2016Recognition of Undiagnosed Neonatal Heart DiseaseTeitel, David
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (17).pdf.jpg2016Dehydrogenase Deficiency and the Need for a Novel Treatment to Preven t Ke r n i cte ru sCunningham, Anna D; Hwang, Sunhee; Mochly-rosen, Daria
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (10).pdf.jpg2016Genetic and Developmental Basis of Cardiovascular MalformationsAzhar, Mohamad; Ware, Stephanie M
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (14).pdf.jpg2016Neuro toxicity in the Preterm NeonateWatchko, Jon F
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (6).pdf.jpg2016Foreword Why the Premature Brain Is More Prone to Bilirubin-induced InjuryJain, Lucky
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (11).pdf.jpg2016Foreword The Journey to Adult Congenital Heart DiseaseJain, Lucky
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (5).pdf.jpg2016CLINICS IN PERINATOLOGY-
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (16).pdf.jpg2016The Preterm Infant A High-Risk Situation for Neonatal Hyperbilirubinemia Due to Glucose-6-PhosphateKaplan, Michael; Chba, M B; Hammerman, Cathy; Bhutani, Vinod K
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (19).pdf.jpg2016Management of the P re t e r m In f a n t w i t h Congenital Heart DiseaseAxelrod, David M; Chock, Valerie Y; Reddy, V Mohan
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (21).pdf.jpg2016Pulmonary Hypertension and Pulmonary Vas o d i l a t o r sKeller, Roberta L
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (10).pdf.jpg2016Bilirubin Binding Capacity i n t h e Pre t e r m N e o n a t eAmin, Sanjiv B
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (15).pdf.jpg2016Fetal and Neonatal ArrhythmiasJaeggi, Edgar
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (7).pdf.jpg2016Preface Preterm Neonates : Beyond the Guidelines for Neonatal HyperbilirubinemiaStevenson, David K; Bhutani, Vinod K
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (1).pdf.jpg2016Hyperbilirubinemia in Preterm Neonates Editors CLINICS INEditor, David K Stevenson; Editor, Vinod K Bhutani
2016 CIP Volume 43 Issue 2 June (2).pdf.jpg2016Downloaded from ClinicalKey . com at New York University June 10 , 2016 . For personal use only . No other uses without permission . Copyright © 2016 . Elsevier Inc . All rights reserved .-
2016 CIP Volume 43 Issue 1 March (8).pdf.jpg2016Risk Assessment and Management of the M o t h e r w i t h C a rd i o v a s c u l a r Disease Congenital heart disease Maternal health Pregnancy Preconception counselingHebson, Camden; Saraf, Anita; Book, Wendy M

مرور
انواع مدرک
تاریخ انتشار
Volume