آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease - Pathophysiology, Diagnosis, Management, 9th Edition 991

کل بازدیدها طی یک ماه

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease - Pathophysiology, Diagnosis, Management, 9th Edition 18 89 42 9 10 0 95

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
2010.pdf 51

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 686
United States 158
Iran 36
Romania 13
Germany 8
United Kingdom 7
Japan 7
Canada 5
Netherlands 5
France 3

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 227
Nanjing 60
Wilmington 44
Ashburn 38
Jinan 35
Shanghai 35
Shenzhen 31
Beijing 25
Woodbridge 24
Fuzhou 23