آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease - Pathophysiology, Diagnosis, Management, 9th Edition 1147

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease - Pathophysiology, Diagnosis, Management, 9th Edition 10 20 15 17 13 9 5

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
2010.pdf 71

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 728
United States 175
Japan 58
Iran 43
Romania 13
Austria 11
Germany 11
United Kingdom 10
Canada 6
France 6

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 236
Nanjing 61
Wilmington 44
Shanghai 42
Jinan 40
Ashburn 38
Shenzhen 31
Beijing 26
Hebei 26
Woodbridge 24