آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease - Pathophysiology, Diagnosis, Management, 9th Edition 745

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease - Pathophysiology, Diagnosis, Management, 9th Edition 67 85 84 67 28 18 76

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
2010.pdf 32

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 592
United States 34
Iran 27
Romania 12
Japan 7
Germany 6
United Kingdom 5
Canada 4
France 3
Norway 3

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 209
Nanjing 39
Shanghai 31
Jinan 30
Shenzhen 26
Beijing 25
Fuzhou 21
Hebei 20
Hefei 18
San Francisco 7