آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
A Parents’ Perspective on the Pediatric Intensive Care Unit Our Family’s Journey 966

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
A Parents’ Perspective on the Pediatric Intensive Care Unit Our Family’s Journey 65 6 5 1 4 7 4

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (15).pdf 29

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 702
United States 163
Japan 24
Iran 20
Germany 5
Canada 4
Poland 4
Austria 3
France 3
United Kingdom 3

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 234
Nanjing 60
Ashburn 40
Jinan 38
Shanghai 38
Wilmington 38
Hebei 26
Beijing 25
Fuzhou 23
Shenzhen 23