آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Family-Centered Care in the Pediatric Intensive Care Unit 1033

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Family-Centered Care in the Pediatric Intensive Care Unit 8 13 13 14 9 6 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (16).pdf 25

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 715
United States 177
Japan 55
Iran 24
Canada 7
Ukraine 7
France 6
Germany 5
United Kingdom 5
Austria 3

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 234
Nanjing 59
Ashburn 40
Jinan 38
Shanghai 38
Wilmington 34
Shenzhen 32
Hebei 28
Beijing 24
Fuzhou 23