آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Neurocritical Care 882

کل بازدیدها طی یک ماه

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Advances in Pediatric Neurocritical Care 19 84 35 9 9 0 63

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (19).pdf 36

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 658
United States 145
Iran 19
Ireland 16
Japan 7
Germany 5
Netherlands 3
Canada 2
France 2
United Kingdom 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 215
Nanjing 59
Ashburn 41
Shanghai 35
Jinan 32
Wilmington 32
Shenzhen 25
Beijing 24
Fuzhou 24
Hebei 23