آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 922

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 64 6 9 3 4 7 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (22).pdf 32

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 677
United States 160
Japan 24
Iran 17
Canada 7
Germany 6
France 5
United Kingdom 4
Netherlands 3
Guatemala 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 226
Nanjing 58
Ashburn 41
Jinan 37
Shanghai 35
Wilmington 28
Hebei 27
Fuzhou 24
Shenzhen 22
Beijing 21