آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 903

کل بازدیدها طی یک ماه

December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 9 9 0 64 6 9 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (22).pdf 32

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 676
United States 160
Iran 17
Canada 7
Japan 7
Germany 6
France 5
United Kingdom 4
Netherlands 3
Guatemala 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 226
Nanjing 58
Ashburn 41
Jinan 37
Shanghai 35
Wilmington 28
Hebei 27
Fuzhou 24
Shenzhen 22
Beijing 21