آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 881

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 82 35 9 9 0 64 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (22).pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 664
United States 153
Iran 17
Japan 7
Germany 6
Canada 5
France 5
United Kingdom 3
Netherlands 3
Guatemala 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 224
Nanjing 58
Ashburn 41
Jinan 37
Shanghai 35
Wilmington 28
Hebei 25
Fuzhou 24
Shenzhen 22
Beijing 21