آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 972

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 7 10 11 14 9 6 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (22).pdf 32

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 679
United States 166
Japan 55
Iran 21
France 8
Canada 7
Germany 7
United Kingdom 5
Netherlands 3
Ukraine 3

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 226
Nanjing 58
Ashburn 41
Jinan 37
Shanghai 35
Wilmington 28
Hebei 27
Fuzhou 24
Shenzhen 22
Beijing 21