آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 945

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 9 3 4 7 10 11 5

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (22).pdf 32

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 679
United States 161
Japan 43
Iran 17
Canada 7
Germany 6
France 5
United Kingdom 5
Netherlands 3
Guatemala 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 226
Nanjing 58
Ashburn 41
Jinan 37
Shanghai 35
Wilmington 28
Hebei 27
Fuzhou 24
Shenzhen 22
Beijing 21