آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
The High-Reliability Pediatric Intensive Care Unit 953

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
The High-Reliability Pediatric Intensive Care Unit 4 3 4 7 12 12 5

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (28).pdf 35

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 682
United States 158
Japan 45
Iran 18
Canada 8
Austria 6
Germany 4
France 4
Netherlands 3
United Kingdom 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 229
Nanjing 59
Ashburn 40
Jinan 36
Shanghai 35
Wilmington 32
Shenzhen 28
Hebei 26
Fuzhou 24
Woodbridge 20