آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
The High-Reliability Pediatric Intensive Care Unit 864

کل بازدیدها طی یک ماه

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
The High-Reliability Pediatric Intensive Care Unit 18 82 33 9 10 0 62

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (28).pdf 35

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 656
United States 146
Iran 18
Japan 8
Canada 4
Germany 4
France 3
Netherlands 3
Austria 2
Brazil 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 220
Nanjing 59
Ashburn 40
Shanghai 35
Jinan 33
Wilmington 32
Shenzhen 28
Fuzhou 24
Hebei 21
Woodbridge 20