آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
The High-Reliability Pediatric Intensive Care Unit 669

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
The High-Reliability Pediatric Intensive Care Unit 66 82 75 65 26 18 71

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (28).pdf 33

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 571
United States 42
Iran 18
Japan 8
Germany 4
Canada 3
France 3
Brazil 1
United Kingdom 1
Hong Kong 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 202
Nanjing 39
Shanghai 31
Jinan 28
Shenzhen 24
Fuzhou 22
Hebei 19
Beijing 18
Hefei 18
San Francisco 15