آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Circumstances when Breastfeeding is Contraindicated 851

کل بازدیدها طی یک ماه

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Circumstances when Breastfeeding is Contraindicated 18 82 32 9 10 0 63

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (30).pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 649
United States 138
Iran 20
Japan 7
Germany 4
Canada 3
France 3
Netherlands 3
Austria 2
United Kingdom 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 218
Nanjing 57
Ashburn 42
Shanghai 35
Jinan 33
Wilmington 27
Shenzhen 26
Fuzhou 22
Hebei 21
Hefei 18