آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 476

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 46 14 9 6 0 61 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (34).pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 274
United States 148
Iran 18
Germany 4
France 4
Canada 3
Netherlands 3
United Kingdom 2
Italy 2
Brazil 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 101
Ashburn 39
Nanjing 36
Wilmington 33
Woodbridge 19
Jinan 16
San Francisco 15
Shenzhen 15
Houston 12
Beijing 11