آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 498

کل بازدیدها طی یک ماه

December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 9 6 0 61 8 6 2

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (34).pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 285
United States 156
Iran 18
Canada 5
Germany 4
France 4
United Kingdom 3
Netherlands 3
Italy 2
Brazil 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 103
Ashburn 39
Nanjing 36
Wilmington 33
Woodbridge 19
Jinan 16
San Francisco 15
Shenzhen 15
Houston 13
Beijing 11