آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 282

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 17 25 30 31 12 6 26

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (34).pdf 30

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 196
United States 41
Iran 18
Germany 4
France 3
Canada 2
Brazil 1
EU 1
United Kingdom 1
Japan 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 85
Nanjing 17
San Francisco 15
Shenzhen 13
Beijing 10
Jinan 10
Wilmington 8
Fuzhou 7
Hebei 5
Shihu 5