آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 517

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 61 8 6 2 4 7 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (34).pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 286
United States 156
Iran 18
Japan 18
Canada 5
Germany 4
France 4
United Kingdom 3
Netherlands 3
Italy 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 103
Ashburn 39
Nanjing 36
Wilmington 33
Woodbridge 19
Jinan 16
San Francisco 15
Shenzhen 15
Houston 13
Beijing 11