آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 568

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 7 10 11 13 9 8 3

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (34).pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 291
United States 161
Japan 49
Iran 22
France 6
Canada 5
Germany 5
United Kingdom 4
Ukraine 4
Netherlands 3

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 103
Ashburn 39
Nanjing 36
Wilmington 33
Woodbridge 19
Jinan 17
San Francisco 15
Shenzhen 15
Shibuya 14
Houston 13