آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 320

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 30 31 12 6 46 14 4

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (34).pdf 30

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 232
United States 41
Iran 18
Germany 4
France 3
Canada 2
Netherlands 2
Brazil 1
EU 1
United Kingdom 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 91
Nanjing 27
San Francisco 15
Shenzhen 15
Jinan 12
Beijing 10
Fuzhou 8
Shanghai 8
Wilmington 8
Wuhan 6