آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 541

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
“Breastfeeding” by Feeding Expressed Mother’s Milk 6 2 4 7 10 11 6

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (34).pdf 31

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 288
United States 158
Japan 37
Iran 18
Canada 5
Germany 4
France 4
United Kingdom 4
Netherlands 3
Italy 2

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 103
Ashburn 39
Nanjing 36
Wilmington 33
Woodbridge 19
Jinan 16
San Francisco 15
Shenzhen 15
Houston 13
Beijing 11