جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/59511
Title: 0ujujt .fejb jo *oepoftjbo 6scbo boe 3vsbm 4dippm $ijmesfo
Authors: Jo, Fejb;Boe, Oepoftjbo
Keywords: 1010;1015;acute otitis media;chronic suppurative otitis media;otitis media with effusion;otoscopy;Pediatrics infectious diseases;the tympanic membrane leading;to;tympanic membrane perforation;with recurrent perforation of
Issue Date: 2014
URI: http://ebook.muk.ac.ir/handle/Hannan/59511
Format: START PAGE : 1010
END PAGES : 1015
Appears in Collections:Pediatric Infectious Disease Journal 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medicine article zw (67).pdf197.49 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.