آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Pediatric Infectious Disease Journal 2014 155

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Pediatric Infectious Disease Journal 2014 23 1 0 3 0 2 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 90
United States 44
Austria 4
Romania 3
Russia 2
Germany 1
France 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 15
Wilmington 9
Woodbridge 7
Houston 6
Vienna 4
San Francisco 3
Mashhad 2
Saint Petersburg 2
Anaheim 1
Ann Arbor 1