آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Pediatric Infectious Disease Journal 2014 170

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Pediatric Infectious Disease Journal 2014 2 2 1 5 4 2 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 92
United States 47
Austria 11
Romania 3
Germany 2
Russia 2
France 1
United Kingdom 1
Sweden 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 15
Vienna 11
Wilmington 9
Woodbridge 7
Houston 6
San Francisco 3
Ann Arbor 2
Fremont 2
Isfahan 2
Mashhad 2