آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2013 107

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
2013 0 2 0 1 0 0 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 63
Russia 13
United States 9
Japan 2
Philippines 1
Romania 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Saint Petersburg 13
Wilmington 5
San Francisco 3
Ashburn 1
Mashhad 1