آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2013 140

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
2013 0 0 0 0 0 19 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 63
United States 41
Russia 13
Japan 2
United Kingdom 1
Philippines 1
Romania 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Saint Petersburg 13
Ashburn 12
Wilmington 11
Woodbridge 7
Houston 5
San Francisco 3
Ann Arbor 2
Mashhad 1
Seattle 1