آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
British Journal of Obstetrics and Gynecology 2014 131

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018
British Journal of Obstetrics and Gynecology 2014 0 0 2 7 4 3 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 58
Iran 54
Austria 3
Germany 2
United Kingdom 2
Romania 1
Sweden 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Houston 16
Ashburn 13
Wilmington 12
Woodbridge 8
San Francisco 3
Seattle 3
Vienna 3
Ann Arbor 2
Isfahan 2
Mashhad 2