آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
British Journal of Obstetrics and Gynecology 2014 122

کل بازدیدها طی یک ماه

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
British Journal of Obstetrics and Gynecology 2014 25 0 0 0 0 2 6

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 53
Iran 52
Austria 3
Germany 2
United Kingdom 1
Romania 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 13
Houston 12
Wilmington 12
Woodbridge 8
San Francisco 3
Seattle 3
Vienna 3
Ann Arbor 2
Mashhad 2
Teiul 1