آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
American Journal of Surgery 203

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
American Journal of Surgery 1 4 0 1 0 3 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 100
United States 41
Germany 2
Italy 2
Romania 2
Switzerland 1
China 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 15
Wilmington 12
Fars 6
Ann Arbor 4
Houston 3
Mashhad 3
San Francisco 3
Woodbridge 3
Gostar 2
Baotou 1