آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
American Journal of Surgery 236

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
American Journal of Surgery 0 1 2 2 9 1 17

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 119
United States 42
Germany 2
Italy 2
Romania 2
Switzerland 1
China 1
Russia 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 15
Wilmington 12
Fars 6
Ann Arbor 4
Houston 3
Mashhad 3
San Francisco 3
Woodbridge 3
Gostar 2
Baotou 1