آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
American Journal of Surgery 207

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
American Journal of Surgery 1 0 3 0 1 2 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 101
United States 42
Germany 2
Italy 2
Romania 2
Switzerland 1
China 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 15
Wilmington 12
Fars 6
Ann Arbor 4
Houston 3
Mashhad 3
San Francisco 3
Woodbridge 3
Gostar 2
Baotou 1