جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/3196
Title: Biomaterials for surgical operation
Shuko Suzuki, Yoshito Ikada.
Authors: Suzuki, Shuko ;Ikada, Yoshito,
Keywords: Biomedical materials;Therapeutic use ;Surgical instruments and apparatus ;Biocompatible Materials;Therapeutic use;Surgical Instruments ;Equipment Design;methods ;617.9/178 23;R857.M3 S89 2012;2012 C-461 WO 162
Issue Date: 2012
place: New York :
Publisher: Humana Press/Springer,
URI: http://ebook.muk.ac.ir/handle/Hannan/3196
ISBN: 9781617795695 (alk. paper)
1617795690 (alk. paper)
9781617795701 (e-ISBN)
1617795704 (e-ISBN)
Format: ix, 211 p. :
ill. ;
Includes bibliographical references and index.
Appears in Collections:Pharmacology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9781617795695.pdf6.44 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.