آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Medicinal and Process Chemistry 215

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018
Medicinal and Process Chemistry 0 0 1 1 0 5 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 111
United States 64
Russia 17
Austria 3
United Kingdom 2
Romania 2
Indonesia 1
Japan 1
Sweden 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Saint Petersburg 17
Wilmington 16
Ashburn 15
Woodbridge 11
Houston 10
San Francisco 4
Seattle 3
Vienna 3
Ann Arbor 2
Isfahan 2