جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/110749
Title: Return to the workforce following infective endocarditis — A nationwide cohort study
Authors: Butt, Jawad H;Kragholm, Kristian;Dalager-pedersen, Michael;Rørth, Rasmus
Keywords: Medical Science;10.1016/j.ahj.2017.09.009
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier Inc.
Abstract: 
URI: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2017.09.009
http://78.39.227.9/handle/Hannan/110749
ISSN: 
???metadata.dc.journal.volume???: Volume 195
???metadata.dc.journal.issue???: Issue
???metadata.dc.journal.month???: January
Format: VOLUME : 195 START PAGE : 130 END PAGES : 138
Appears in Collections:American Heart Journal 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018 AHJ Volume 195 January (2).pdf598.29 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.