F

جهت تست

" id="topNews" />

کتابخانه همیشه با حنان باز است.از تمام مرورگرها پشتیبانی می کند.
واسط کاربری چند زبانه دارد. (فارسی، انگلیسی، عربی و ...).
قابلیت جستجوی همزمان در هزاران منبع باز در سطح جهان .
مدیریت انواع شی ء دیجیتال (متن، صوت، عکس، فیلم و ...).
امکان جستجو در محتوا و اطلاعات کتابشناختی بصورت همزمان را دارد.